Za Trudnice - Šta test otkriva? - Veritas Prenatalni Testovi


Za Trudnice - Šta test otkriva?Šta test otkriva?

U krvotoku trudnice se vec od 5. nedelje trudnoće može detektovati fetalna (bebina) cirkulišuca DNK, koja je nosilac genetskog materijala.
Nivo fetalne cirkulišuce DNK raste postepeno do 21. nedelje i na tom dostignutom nivou se zadržava do porođaja. Dva sata nakon porođaja fetalne cirkulišuce DNK u krvotoku majke više nema.

Naučno je dokazano da je vec od 10. nedelje trudnoće prisutna dovoljna količina bebine DNK u krvotoku majke. To je ujedno donja granica za izvodenje testa.

Test nema gornju granicu što se tiče samog izvođenja odnosno njegove tehnologije, ali treba imati na umu da je svrha NIPT tehnologije upravo rana analiza. Ovaj test je moguće uraditi i u slučaju blizanačke trudnoće.

S obzirom na to, da se prisustvo bebine DNK u krvotoku majke gubi dva sata nakon porođaja, ovo testiranje se može ponoviti u svakoj narednoj trudnoći bez bojazni za rezidualnim genetskim materijalom, koji bi mogao stvarati smetnje prilikom analize.

ŠTA TEST OTKRIVA?

Veritas prenatalni test analizira sve hromozome i detektuje trizomije svakog para hromozoma, od 1. do 22. , (uključujući sindrome Down, Edwards, Patau), aneuploidije polnih hromozoma (Turner, Klinefelter, Jacobs i Triple X sindrom). Takođe, analizira strukturne promene hromozoma na sledeće mikrodelecione sindrome: Cri-du-chat (sindrom mačjeg plača), Prader-Willi i Angelman, DiGeorge, Wolf-Hirschhorn, mikrodelecija 1p36 i pruža informacije o polu ploda.
Svaka trudnoća može da nosi rizik na pomenute abnormalnosti, bez obzira na godine starosti, porodičnu anamnezu ili opšte zdravlje trudnice. Geni diktiraju gotovo sve u naši telima. Prilikom umnožavanja DNK, tj. genetskog materijala, vrlo često bez posebnog razloga može doći do slučajne greške ili grešaka, koje se akumuliraju i ispoljavaju u vidu neke od pomenutih abnormalnosti. Bitno je naglasiti da te abnormalnosti najčešće nisu nasledne. Upravo zbog toga, savremena medicina podržava rani skrining.


KOME JE TEST NAMENJEN?

  • Loš nalaz dabl i/ili tripl testa
  • Opterećena porodična anamneza
  • Naročito trudnicama starijim od 35 godina
  • Trudnice koje su začele vantelesnom oplodnjom
  • Trudnice sa ranijim spontanim pobačajima
  • Rizik od primene invazivnih dijagnostičkih procedura
  • Sve trudnice koje žele sigurnost u trudnoći