Za Trudnice - Rezultat - Veritas Prenatalni Testovi


Za Trudnice - rezultatiRezultat

Rezultati su dostupni za 3 do 5 radnih dana, od dana kada uzorak stigne u laboratoriju u SAD. Nalaz dobijate u elektronskoj formi ili u štampanoj verziji regularnom poštom, odnosno preuzimanjem na licu mesta u našim kancelarijama.

Nalaz je jednostavan za interpretaciju, jer se na njemu nalazi podatak da li je neka od hromozomskih abnormalnosti detektovana ili nije. Rezultat testa je precizan, nije definisan u procentima, niti kao suspektan nalaz. Test ima samo dva moguca ishoda: aneuploidija nije detektovana ili aneuploidija jeste detektovana.

Rezultat testa ne zavisi od godina starosti, telesne težine, gestacijske dobi (nakon 10. nedelje gestacije), niti etničke pripadnosti trudnice.
U slučaju blizanačke trudnoće, prisustvo Y hromozoma se navodi i u tom slučaju sa sigurnošcu se može reći da je bar jedna beba dečak.
U slučaju pozitivnog nalaza, dalja procedura se dogovara sa lekarom koji vodi trudnoću.

Poručite test