Procedura - Procedura - Veritas Prenatalni TestoviProcedura

1

Konsultujte se sa našim lekarima oko najbolje opcije testa i željenog termina za uzorkovanje u Vašem gradu.

011 4067 593 | 060 444 3805

2

Analiza uzorka u CLIA i CAP akreditovanoj laboratoriji (Veritas laboratorija u Americi i Španiji) .


3

Rezultat je na raspolaganju Vama i Vašem lekaru za 3-5 radnih dana od dana prijema uzorka u laboratoriju.