Za Trudnice - ALL CHROMOSOMES - Veritas Prenatalni Testovi

ALL CHROMOSOMES

opcija testa myPrenatal by Veritas detektuje aneuploidije svih hromozoma (numeričke aberacije, odnosno promene u broju hromozoma).

Tačnije ovim testom je moguće otkriti trizomije svih parova autozomnih hromozoma, od 1. do 22. para hromozoma, i aneuploidije polnih hromozoma (23. para hromozoma). Test myPrenatal ALL CHROMOSOMES je po obimu analize, pokrivenosti hromozoma kroz ceo kariotip, jednak amniocentezi. Jednostavno rečeno, test pruža sve informacije koje pruža standardna amniocenteza.


Poruči test

Podsetnik: ljudski/humani kariotip se sastoji od 23 para hromozoma (po jedan od oca i majke), što u ukupnom broju iznosi 46 hromozoma. Hromozomi su nosioci brojnih i različitih gena, odnosno nasleđa, koji određuju telesne osobine i karakteristike. Polni hromozomi sadrže gene za određivanje i funkciju pola, to je upravo poslednji, odnosno 23. par hromozoma.
Aneuploidije predstavljaju promene u broju hromozoma, kada umesto normalnog broja hromozoma u hromozomskom paru (2 hromozoma- dizomija) postoji višak hromozoma (trizomija) ili pak nedostatak jednog hromozoma (monozomija).
Od svih poremećaja hromozoma, numeričke aberacije (aneuploidije) su najučestalije, od toga su najčešći Daunov sindrom i aneuploidije polnihi hromozoma. Kako su trizomije i aneuploidije polnih hromozoma od najvećeg kliničkog značaja, test myPrenatal ALL CHROMOSOMES predstavlja skrining test kojim je moguće detektovati navedene aneuploidije već od 10. nedelje trudnoće.


Rezultati studija su pokazali da se, među detektovanim aneuploidijama hromozoma, trizomije javljaju u oko 80% slučajeva, a monozomije u 10% slučajeva (od toga je 85% monozomija X hromozoma – Tarnerov sindrom), multiple aneuploidije u 10% slučajeva.

myPrenatal ALL CHROMOSOMES je pouzdan i precizan neinvazivni prenatalni test za detekciju trizomija svih hromozoma, kao i najčešce monozomije hromozoma (Tarnerov sindrom) i multiplih aneuploidija.

myPrenatal ALL CHORMOSOMES

je skrinig test koji može adekvatno zameniti invazivne procedure poput amniocenteze i biopsije horionskih čupica, pouzdanost testa iznosi 99.9%. Indikacija za test može biti rizik od primene invazivnih procedura, ali i godine starosti trudnice, loš nalaz statističkih skrinig testova prvog i drugog trimesta (dabl i tripl test), suspektan ultrazvučni nalaz, pozitivna porodična anamneza idr.


Poruči test

Test myPrenatal ALL CHROMOSOMES je namenjen svim trudnicama koje žele bezbrižnu trudnoću.
Test myPRenatal ALL CHROMOSOMES pruža poptupni uvid u sve hromozome Vaše bebe.