Za Lekare - NAJNAPREDNIJA TEHNOLOGIJA - Veritas Prenatalni Testovi


Za Lekare - NAJNAPREDNIJA TEHNOLOGIJANAJNAPREDNIJA TEHNOLOGIJA

SUPERIORNA TEHNOLOGIJA neinvazivnog prenatalnog testiranja- “MASIVNO PARALELNO SEKVENCIONIRANJE” DUŽ CELOG GENOMA (WGS).

Ova najnaprednija tehnologija analizira milione DNK fragmenata po uzorku i prebrojava sve prisutne hromozome. U nastavku procesa koristi se specijalni, sopstveni SaferTM metod prebrojavanja, da bi se otkrilo da li je prisutno malo ili previse kopija hromozoma ploda u trudnoći.
Tehnologija WGS je zasnovana na snažnim kliničkim dokazima koji prikazuju realno stanje populacije kroz genom i daje jasne, pouzdanije odgovore, više nego bilo koja druga metoda (SNP, ARRAY, targetirano sekvencioniranje).


MASIVNO PARALELNO SEKVENCIONIRANJE CELOKUPNOG GENOMA (MYPRENATAL):

  • Najviša preciznost >99.9% za detektovanje trizomija hromozoma 21, 18 i 13
  • Najniža stopa lažno pozitivnih rezultata < 0.1%

  • Najniža stopa lažno negativnih rezultata < 0.026%

  • Najveći broj analiziranih uzoraka objavljenih u studijama (Europa, SAD i Kanada)
  • Odlična stopa detekcije aneuploidija polnih hromozoma

  • Visoka tačnost detekcije pola fetusa

  • Upotreba najpreciznije tehnologije – masovnog paralelnog sekvencioniranja
  • Jedina dokazana metoda za NIPT testove


”TEMELJNO SEKVENCIONIRANJE” (DEEPER DIVE)

Veritas pruža pouzdan i definitivan odgovor i kod suspektnih nalaza. Koristeći dodatne metode “temeljnog”, “dubljeg” sekvencioniranja otklanja se svaka nedoumica suspektnog nalaza.
“Plitko” sekvencioniranje zahteva viši udeo fetalne frakcije, kako bi nedovoljna snaga sekvencioniranja i metoda prebrojavanja bili kompenzovani. Ova metoda ne prihvata uzorke sa niskim udelom fetalne DNK, što rezultira velikim brojem odbijenih uzoraka i kašnjenjem rezultata.

REZULTATI STUDIJA

Trenutno jedina dokazana metoda na polju neinvazivnih testova je “Masivno paralelno sekvencioniranje celog genoma” (“Whole Genome Sequencing-WGS”). Zapravo, 99.8% NIPT uzoraka u objavljenim studijama je analizirano na illumina platformi tehnologijom WGS. Dodatno, u ovoj kategoriji, myPrenatal by Veritas beleži najnižu stopu neuspelih testova i najkraće vreme izveštavanja rezultata. WGS tehnologija je superiorna u odnosu na “targetirano sekvencioniranje”.
Broj analiziranih uzoraka iz svih studija (45) objavljenih na PubMed-u, na engleskom jeziku (30. april 2015.)
Dokazana efikasnost tehnologije “Masivno Paralelno Sekvencioniranje” celog genoma (WGS) na najvećem broju uzoraka objavljenih u studijama 382.996.


Test / kompanija


Bambni Assay (Berry Genomics)
MaterniT21 PLUS (Sequenom)
Panorama Prenatal Screen (Natera)
PrenaTest (LifeCodexx AG/GATC Biotech AG)
myPrenatal by Veritas Test
Harmony Prenatal Test (Ariosa)
Harmony Prenatal Test (Ariosa)


Klinički NIPT metod


Illumina NGS
Illumina NGS
Illumina NGS
Illumina NGS
Illumina NGS
Illumina NGS
Affymetrix Array

Broj uzoraka obrađenih u kliničkim studijama


2.351
108.665
160.667
32.916
504
113.367
37.206
868


KOMPARATIVNA ANALIZA

myPrenatal by Veritas pomoću WGS tehnologije “Masivno paralelno sekvencioniranje” celog genoma i specijalnog SAFERTM algoritma beleži značajne prednosti u odnosu na testove sa tehnologijom “Targetirano sekvencioniranje”