Za Lekare - REZULTAT - Veritas Prenatalni Testovi


Za Lekare - rezultatiREZULTAT

Rezultat testa je precizan i definitivan, nije definisan u procentima niti kao suspektan nalaz, i ima samo 2 moguća ishoda:

– Aneuploidija nije detektovana

– Aneuploidija je detektovana


Rezultat testa ne zavisi od godina starosti, telesne težine, gestacijske dobi (nakon 10. nedelje gestacije) niti etničke pripadnosti trudnice. U slučaju da je aneuploidija detektovana rezultat bi trebalo potvrditi invazivnom dijagnostičkom procedurom.

ŠTA RADITI KADA JE MY PRENATAL BY VERITAS POZITIVAN NA ANEUPLOIDIJE I MIKRODELECIJE?

- Na raspolaganju Vam je informativni obrazac o detektovanoj abnormalnosti hromozoma i genetičko savetovanje od strane Veritas-a
- Potrebno je potvrditi rezultate testa invazivnim dijagnostičkim procedurama
- Potvrdno je uraditi kontrolni UZ
- Donošenje odluke o potencijalnom prekidu trudnoćeIZVEŠTAVANJE O PPV (POZITIVNA PREDIKTIVNA VREDNOST) I NPV (NEGATIVNA PREDIKTIVNA VREDNOST)

PPV se procenjuje nakon pozitivnog rezultata testa. Predstavlja verovatnoću da je pozitivan nalaz testa zaista pozitivan. Zavisi od senzitivnosti i specifičnosti testa, kao i prevalence detektovane trizomije. Na PPV utiču i godine starosti trudnice i gestacijska dob trudnoće. Prevalenca se povećava sa godinama starosti trudnice, a smanjuje sa napredovanjem trudnoće (nedeljama gestacije).

Prikaz slučaja:

Trudnica u 30. godini života i 10. nedelji gestacije ima detektovanu trizomiju 21. hromozoma ploda, Down sindrom.
Senzitivnost testa je 99.9%, specifičnost 99.9%, a prevalenca za rađanje deteta sa Down sindromom u 30. godini života i 10. nedelji gestacije iznosi 1/147. PPV u ovom konkretnom slučaju je 51,6%.
Kao što primer pokazuje, PPV je statistički podatak. Tačnost testa (senzitivnost i specifičnost) su parametri koji su od ključnog značaja.
The American College of Medical Genetics (ACMG) preporučuje svim laboratorijama da izveštavaju PPV kod pozitivnih rezulta testa.