Za Lekare - FETALNA FRAKCIJA - Veritas Prenatalni Testovi


Za Lekare - FETALNA FRAKCIJAFETALNA FRAKCIJA

ŠTA JE FETALNA FRAKCIJA?


- Fetalna frakcija = Udeo cfDNK (bebinog DNK) u ukupnoj DNK uzorka
- % FF (fetalne frakcije) u NIPT testovima pomaže da se detektuje aneuploidija kod bebe
- Postoji nekoliko metoda za određivanje fetalne frakcije, ali one mogu da budu neprecizne pri niskoj fetalnoj frakciji i da pokažu odstupanja u merenju
- DOBAR ALGORITAM za testiranje omogućava pouzdane rezultate testa i usled niskih vrednosti fetalne frakcijeŠTA SVE UTIČE NA FETALNU FRAKCIJU?

Na fetalnu frakciju utiče više faktora, poput gestacijske dobi trudnoće, veličine placente, BMI trudnice, ali i eventualno prisustvo aneuploidije hromozoma ploda. Kako prisustvo navedenih faktora utiče na udeo fetalne cfDNK, bitne su same performanse testa, kako bi obezbedile mogućnost dobijanja preciznih i tačnih rezultata.
TEST FAILURE RATE I FETALNA FRAKCIJA

Najniža stopa neuspelih testova (test failure rate) <0.1% Neuspeli testovi – nemogućnost izveštavanja rezultata zavisi od tehnologije za analizu fragmenata fetalne DNK, samog algoritma prebrojavanja fragmenata, ali i fetalne frakcije (udeo slobodno cirkulišuće DNA). Veritas prenatalni test pomoću superiorne tehnologije WGS i sopstvenog SAFERTM alogoritma može detektovati hromozomski poremećaj fetusa, sa najvišim stepenom pouzdanosti i preciznosti, i u slučajevima kada udeo cfDNA u krvi majke iznosi 1,4-2.7%. Što ga čini superiornim u odnosu na ostale testove iz NIPT grupe.
Nemogućnost izveštavanja rezultata testa dovodi do povećanja anksioznosti i budi sumnju kod trudnice, a Vama ne pruža konkretnu informaciju na osnovu koje bi bili preduzeti sledeći koraci. Poznato je da je nemogućnost izveštavanja rezultata povezana sa većim rizikom za prisustvo abnormalnosti hromozoma. Iako postoji mogućnost ponovne primene NIPT-a, često se dešava da rezultat opet bude “neuspešan” (u 65% slučajeva), što vodi povećanju primene invazivnih procedura.