Najsigurnije za najvrednije. Nastavak uspešne saradnje sa Švajcarskom bankom matičnih ćelija! Veritas Prenatalni Testovi
Najsigurnije za najvrednije. Nastavak uspešne saradnje sa Švajcarskom bankom matičnih ćelija!

Kao i do sada, za sve trudnice koje urade bilo koju opciju prenatalnog testa myPrenatal by Veritas, omogućili smo specijalni popust za uslugu čuvanja matičnih ćelija u FACT NetCord akreditovanoj banci, Švajcarskoj banci matičnih ćelija. Banka posluje u skladu sa akreditacijom koju je Ministarstvo zdravlja Srbije (Uprava za biomedicinu) usvojilo kao zlatni standard. Time je unapredjena sigurnost i valjanost svakog sačuvanog uzorka koji je u svakom trenutku spreman za eventulanu terapiju.