Vesti Veritas Prenatalni TestoviVeritas Laboratorija u Beogradu!

U Beogradu, 12.12.2018. godine, počela je sa radom Veritas laboratorija, ekskluzivni zastupnik Veritas Genetics – Genome Company iz SAD-a, svetskog lidera iz oblasti kliničke genetike i sekvencioniranja. U Veritas laboratoriji u BeograduDETALJNIJE