myPrenatal by Veritas neinvazivni prenatalni test Veritas Prenatalni TestovimyPrenatal by Veritas- sveubuhvatan i superioran neinvazivni prenatalni test (NIPT) za rani uvid u zdravlje hromozoma ploda u trudnoći
Za sve trudnice iz Niša omogućli smo uzorkovanje na kućnoj adresi.
Prenatalno testiranje je moguće uraditi već od 10. nedelje trudnoće.
U poređenju sa invazivnim procedurama, poput amniocenteze, prenatalni skrining je moguće sprovesti značajno ranije i bez ikakvog rizika po zdravlje.


Test analizira sve hromozome bebe i detektuje trizomije svakog para hromozoma, od 1. do 22. , (uključujući sindrome Down, Edwards, Patau), aneuploidije polnih hromozoma (Turner, Klinefelter, Jacobs i Triple X sindrom) i pruža informaciju o polu deteta. Takođe, analizira strukturne promene hromozoma na sledeće mikrodelecione sindrome: Cri-du-chat (sindrom mačjeg plača), Prader-Willi i Angelman, DiGeorge, Wolf-Hirschhorn, mikrodelecija 1p36.
Superiorna tehnologija testa- “Masivnoparalelno sekvencioniranje celog genoma (WGS)” najseobuhvatnija analiza 3,2 milijardi baza svih hromozoma Vaše bebe. WGS je jedina dokazana metoda za izvođenje prenatalnog neinvazivnog testiranja. 99,8% NIPT uzoraka objavljenih u naučnim studijama na svetu analizirano na Illumina platformi WGS metodom.

WGS metoda pruža značajno bolje performance testa u odnosu na druge metode: “targetirano sekvencioniranje”, “mikroarej” i “SNP” tehnologiju:

Najviša preciznost >99.9% za detektovanje trizomija hromozoma 21, 18 i 13
Najniža stopa lažno pozitivnih rezultata <0.1%
Najniža stopa lažno negativnih rezultata <0.026%
Najniža stopa neuspelih testova <0.1%
Rezultat je pouzdan i sa 1.4% fetalne frakcije