PAKETI I CENE Veritas Prenatalni Testovi • Trizomije - 13,18,21 Down sindrom, Edwards sindrom, Patau sindrom
Poručite test
 • Trizomije - 13,18,21 Down sindrom, Edwards sindrom, Patau sindrom
 • Prisustvo Y hromozomaPoručite test
 • Trizomije - 13,18,21 Down sindrom, Edwards sindrom, Patau sindrom

 • Aneuploidije
  polnih hromozoma

  Turner sindrom
  (monozomija X)
  Klinefelter sindrom
  (trizomija XXY)
  Sindrom trostrukog X
  (trizomija X)
  Jacobs sindrom
  (trizomija XYY)
 • Informacije o polu
Poručite test
 • Trizomije - 13,18,21 Down sindrom, Edwards sindrom, Patau sindrom

 • Aneuploidije
  polnih hromozoma

  Turner sindrom
  (monozomija X)
  Klinefelter sindrom
  (trizomija XXY)
  Sindrom trostrukog X
  (trizomija X)
  Jacobs sindrom
  (trizomija XYY)
 • Informacije o polu
 • Mikrodelecije:
  Sindrom mačjeg plača
  (sindrom Cri-du-chat) 5p-
  Mikrodelecija 1p36
  Prader-Willi sindrom i
  Angelman sindrom (15q11)
  DiGeorge sindrom (22q11)
  Wolf - Hirschhorn (4p-)
Poručite test
 • Trizomije - 13,18,21 Down sindrom, Edwards sindrom, Patau sindrom
 • Sve trizomije - 1 do 22
 • Aneuploidije
  polnih hromozoma

  Turner sindrom
  (monozomija X)
  Klinefelter sindrom
  (trizomija XXY)
  Sindrom trostrukog X
  (trizomija X)
  Jacobs sindrom
  (trizomija XYY)
 • Informacije o polu
Poručite test
 • Trizomije - 13,18,21 Down sindrom, Edwards sindrom, Patau sindrom
 • Sve trizomije - 1 do 22
 • Aneuploidije
  polnih hromozoma

  Turner sindrom
  (monozomija X)
  Klinefelter sindrom
  (trizomija XXY)
  Sindrom trostrukog X
  (trizomija X)
  Jacobs sindrom
  (trizomija XYY)
 • Informacije o polu
 • Mikrodelecije:
  Sindrom mačjeg plača
  (sindrom Cri-du-chat) 5p-
  Mikrodelecija 1p36
  Prader-Willi sindrom i
  Angelman sindrom (15q11)
  DiGeorge sindrom (22q11)
  Wolf - Hirschhorn (4p-)
Poručite test

Ukoliko odabrete myPrenatal by VERITAS – ostvarujete popust od 250 eura za čuvanje
maticnih ćelija u Švajcarskoj banci matičnih ćelija – jedinoj sa FACT NetCord akreditacijom u Srbiji


SAZNAJTE VIŠE