Veritas Prenatalni Testovi
  • image
Veritas - The Genome Company

Znanje naučnika sa Harvarda u službi zdravlja Vaše bebe. Veritas je svetski lider u oblasti genetike, sekvencioniranja celog genoma, ciljanih i personalizovanih genetičkih testova.

Detaljnije

myPrenatal by Veritas
Najbolji izbor za trudnice u Srbiji

Superioran neinvazivni prenatalni test za rano otkrivanje promena u broju i strukturi hromozoma Vaše bebe u trudnoći.

Detaljnije